Schoolzwemmen

In de Gemeente Epe hebben alle basisscholen de mogelijkheid om schoolzwemmen te volgen. Deze lessen worden door ons verzorgd. De Gemeente Epe is in samenwerking met De Koekoek altijd voorstander gebleven van schoolzwemmen. Ook in tijden waarin andere gemeentes deze mogelijkheid van het programma schrapten bleef het schoolzwemmen in Epe voor alle basisscholen een mogelijkheid. Een gegeven waardoor we niet alleen voorop lopen, maar waar we ook ontzettend trots op zijn. 

Extra trots zijn we dan ook op de nieuwe manier van schoolzwemmen die wij in het schooljaar 2017-2018 hebben geintroduceerd. Het leren zwemmen blijft hierbij voorop staan. We doen dit op een speelse en bij de huidige tijd aansluitende manier. Schoolzwemmen is en was voor de leerlingen een leuke toevoeging aan het schoolprogramma!

Hieronder vindt u een aantal documenten die betrekking hebben op het schoolzwemmen voor het schooljaar 2019 - 2020:

Schoolzwemrooster

Vakantie- en lesplanning schoolzwemmen

Lesinhoud schoolzwemlessen

Informatiebrief schoolzwemmen voor ouders