Nederland wereldwijde koploper in zwemveiligheid15-05-2019

Ede, 15 mei 2019

Nederland wereldwijde koploper in zwemveiligheid

Het Nederlandse systeem van zwemonderwijs en het behalen van zwemdiploma’s zijn uniek in de wereld. Binnenkort worden de eerste Nederlandse Zwemdiploma’s A uitgereikt in China. Ying Shi, eigenaresse van meerdere zwemscholen in de Chinese hoofdstad Beijing, heeft een missie in haar land. Ze wil China zwemveiliger maken met de Nederlandse aanpak van zwemonderwijs. Vandaag is het International Water Safety Day. Uit cijfers van de World Health Organization (WHO) blijkt dat het risico om te verdrinken in Nederland laag is ten opzichte van andere landen in de wereld ondanks dat Nederland een waterrijk land is en voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Goed leren zwemmen is en blijft de beste remedie tegen verdrinking.

De WHO heeft van 116 verschillende landen de incidentie voor verdrinkingen beschreven. Voor Nederland wordt een incidentie van 1.0 per 100.000 personen genoemd. Daarmee staat Nederland wereldwijd op een tweede plaats, na Engeland. Nederland kent een lange traditie van zwemles, waarbij kinderen en volwassenen worden voorbereid op de Nederlandse leefomgeving met veel water. De eerste zwemlessen werden in het midden van de 19e eeuw gegeven in Amsterdam. Inmiddels zijn we anderhalve eeuw verder en is er in ons land een uitgebreid netwerk van zwembaden, zijn er beroepsopleidingen die zorgen voor goed opgeleide zwemonderwijzers en zijn er gelicentieerde zwemlesaanbieders die kinderen en volwassenen leren zwemmen. Bij deze zwemlesaanbieders leer je de vaardigheden die zijn gekoppeld aan de Nationale Norm Zwemveiligheid, het Nationaal Zwemdiploma C. Dit alles is van groot belang om het doel ‘Heel Nederland zwemveilig’ te bereiken en gelukkig blijkt het aantal verdrinkingen in Nederland in de afgelopen twintig jaar verder af te nemen.

De Chinese zwemschooleigenaresse Ying Shi verhuisde een aantal jaren geleden met haar gezin terug naar China na zo’n 15 jaar in Nederland te hebben gestudeerd en gewerkt. Haar jonge kinderen gingen op zwemles in China. Na een aantal maanden zwemles viel haar het verschil op tussen de vorderingen in zwemvaardigheid van haar kinderen ten opzichte van de vorderingen van kinderen van vrienden die in Nederland zwemles hadden. Zo werd haar missie geboren om de Nederlandse visie op zwemveiligheid en zwemles in China te introduceren. Ying Shi kwam met enkele zwemonderwijzers terug naar Nederland voor scholing en om een toets af te leggen, zodat er ook in China examinatoren voor het diplomazwemmen beschikbaar zijn. Nu verzorgt haar zwemschool, met de naam Haimei, zwemles in Beijing voor het Zwem-ABC. Verder reist ze regelmatig door China om presentaties te geven over de Nederlandse aanpak. Ze heeft ook interviews gegeven voor landelijke radio en tv in China. Provincie voor provincie wil ze de zwemveiligheid van de bijna 1,4 miljard inwoners van China vergroten en de Nationale Raad Zwemveiligheid ondersteunt haar bij haar missie.


Nationale Maand van de Zwemveiligheid

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Deze campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland. De campagne bestaat voor een deel uit algemene voorlichting gericht aan alle Nederlanders en voor een deel uit specifieke voorlichting gericht op mensen voor wie het risico op verdrinking relatief hoger is. Om de impact van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid zo groot mogelijk te maken, wordt nauw samengewerkt met landelijke en lokale partners. Kijk voor een actueel overzicht van de partners op http://www.nationalemaandvandezwemveiligheid.nl.

 

Kennisproject NL Zwemveilig
Het kennisproject NL Zwemveilig wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het project NL Zwemveilig is om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en delen. Deze kennis draagt bij aan het grotere doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Meer informatie over het project NL Zwemveilig en het Uitvoeringsplan 2018-2020 is te vinden op http://www.nlzwemveilig.nl.

 

Nationale Raad Zwemveiligheid
De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De Nationale Raad Zwemveiligheid staat voor landelijke kwaliteitsstandaarden, waaronder de Nationale Norm Zwemveiligheid. Al onze activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Om dit te bereiken, werken we ketengericht en nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties. Meer informatie is te vinden op http://www.nrz-nl.nl en op http://www.allesoverzwemles.nl.Nederland wereldwijde koploper in zwemveiligheid